Tilte

Pitching a specific reporter often requires more research, but is often a better strategy, Web3 PR expert Tal Harel says. (Egor Vikhrev/Unsplash)
Hindi, ang isang Sponsored na May Label na Crypto Press Release ay Hindi Isang Alternatibo sa Editoryal na Saklaw

Ang kinita na media ay kadalasang mas mahalaga para sa mga proyekto sa Web3 kaysa sa pay-to-play na mga post, sabi ni Tal Harel.

By Tal Harel
May 23, 2024
(Tom S/Unsplash, modified by CoinDesk)
Bakit Nagkakaroon ng Steam ang Decentralized AI

Isang taon na ang nakalipas, ang "Crypto+AI" ay parang laro ng "VC mad libs." Ngayon, habang nagsisimulang lumabas ang mga real-world na application, ang ideya ay mas may says...

May 23, 2024
(Jeff Kauffman)
Jeff Kauffman: Babaguhin ng Desentralisadong Panlipunan ang Marketing

Ang pagtaas ng Farcaster at portable na "mga social graph" ay magbabago sa relasyon sa pagitan ng mga brand marketer at mga end-user, sabi ng tagapagtatag ng JUMP, isang netwo...

May 23, 2024

Mga Karagdagang Balita sa Consensus Magazine